18 445 77 53 biuro@marekpioro.pl

Oferta

-Instalacje elektryczne
-Sieci  energetyczne SN i nn  
-Instalacje sieci teletechnicznych
-Telewizja dozorowa i przemysłowa
-Instalacje wykrywania pożaru
-Instalacje sieci logicznych
-Instalacje alarmowe
-Instalacje telefoniczne
-Pomiary wielkości elektrycznych
-Nadzory
-Projektowanie
-Przeglądy i badania okresowe urządzeń elektrycznych